Emisija "Turizam na plažama Dunava" realizovana je uz saradnju sa turističkim organizacijama opština na srednjem podunavlju sa akcentom na aktivnosti koje se održavaju tokom leta. Jedan od tematika su plaže i njihova uređenost u mestima Novi Sad, Sremski Karlovci, Stari Slankamen i Belegiš.

 

 

Turizam na plažama Dunava – Štrand I deo

Turizam na plažama Dunava – Štrand II deo

Turizam na plažama Dunava – Sremski Karlovci I deo

Turizam na plažama Dunava – Sremski Karlovci II deo

Turizam na plažama Dunava – Stari Slankamen I deo

Turizam na plažama Dunava – Stari Slankamen II deo

Turizam na plažama Dunava – Belegis I deo

Turizam na plažama Dunava – Belegis II deo