Lokalitet Gradina sa ostacima tvrđave Akuminkum koji se nalazi u Starom Slankamenu uvršten je na preliminarnu listu UNESKO-a u okviru priprema nominacije kulturnog dobra pod nazivom „Granice Rimskog carstva – Dunavski limes u Srbiji“ za upis na Listu svetske kulturne baštine. Ova nominacija je deo značajnog međunarodnog projekta.

„Granice Rimskog carstva“ predstavljaju najveće trans-nacionalno kulturno dobro na svetu predloženo za upis na Listu svetske kulturne baštine i po dužini se može porediti sa Kineskim zidom. Granice nekadašnjeg Rimskog carstva se prostiru kroz 20 zemalja, na tri kontinenta, na preko 7500 km. Trenutno su na Listi svetske baštine upisane samo komponente granica koje se nalaze u Velikoj Britaniji i Nemačkoj, dok su u toku napori da se objedinjeno upišu komponente u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj. Srbija će svoju nominaciju podneti zajedno sa Hrvatskom, Rumunijom i Bugarskom. Dužina srpskog dela Limesa iznosi 450 km. Područje od Čortanovaca do Novih Banovaca svrstava se među najslabije istražene delove Limesa u Srbiji. Na preliminarnu (tentativnu) listu ovog dela Limesa uvrštena su tri lokaliteta: Prosjanice (Ad Herculem) u Mihaljevačkoj šumi u Čortanovcima, Gradina (Acumincum) u Starom Slankamenu i Ritijum (Rittium) u Surduku.

Prema oceni nadležnih institucija lokalitet u Starom Slankamenu, usled svog značaja i očuvanosti, ima najveće predispozicije za upis na pomenutu listu. Lokalitet Gradina sa ostacima tvrđave Akuminkum u Starom Slankamenu predstavlja veoma važnu turističku vrednost ovog naselja i opštine Inđija. Radi se o arheološkom lokalitetu Gradina na kome je istraživanjima utvđeno da je ovaj prostor korišćen još od praistorijske epohe, keltskog plemena Skordiska, preko Rimljana do kasnog srednjeg veka. Ovo nalazište stavljeno je pod zaštitu Zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture NRS 1948. godine, a Odlukom Izvršnog veća AP Vojvodine 1991. godine kategorisano je za arheološko nalazište od velikog značaja. Obzirom da se radi o veoma značajnom lokalitetu i da se on nalazi na uzvišenju sa koga se pruža prelep pogled na Dunav i naselje Stari Slankamen, njegovo stavljanje u funkciju turizma planirano je formiranjem vidikovca i pristupne staze do vidikovca.

U cilju unapređenja turističke ponude ovog naselja i opštine Inđija, Turistička organizacija opštine Inđija je u prethodnom periodu sprovela aktivnosti na izradi projekta Uređenja vidikovca na tvrđavi Akuminkum u Starom Slankamenu, kao i na pribavljanju ostale neophodne dokumentacije. Međutim, kako je jedan od osnovnih uslova za pomenutu nominaciju očuvanost i neizmenjenost izgleda lokaliteta i kako je njegov arheološki značaj u ovom kontekstu primaran, radovi na projektu će privremeno biti odloženi. Aktivnosti vezane za ovaj lokalitet biće preusmerene na pomoć nadležnim institucijama koje sprovode proceduru pripreme nominacionih dosijea i plana upravljanja za upis ovog kulturnog dobra na pomenutu listu. Proceduru sprovodi Republički zavod za zaštitu spomenika kulture iz Beograda u saradnji sa Arheološkim institutom iz Beograda, teritorijalno nadležnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Sremske Mitrovice, pri čemu je saradnja sa lokalnim samoupravama od ključnog značaja za izradu kvalitetne nominacije. Opština Inđija i Turistička organizacija svakako su prepoznale značaj nominacije te će pružiti svesrdnu podršku u pomenutom procesu.

Izvor: facebook.com/turisticka.organizacija.opstine.indjija

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>